II Opolskie Forum Wolontariatu – Na fali wolontariatu – Dzień 2

24/10/2023 10:00 - 14:30

Organizator: OCWIP
Partner: ZSZ4 im. Bronisława Koraszewskiego
Finansowanie: Samorząd Województwa Opolskiego

10:00-10:15 – Powitanie Powitanie przez organizatorów
10:15 – 11:15
Gdzie angażować się w wolontariat?
Zostaną zaprezentowane możliwości działań wolontariackich w organizacjach pozarządowych w tym prezentacja Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu oraz Centrum Wolontariatu ISKRA.
Nastąpi oficjalna premiera i prezentacja kompleksowego e-learningu na temat wolontariatu, czyli platformy http://impakt.org.pl/.
11:15-12:30 Wykład motywacyjny i dyskusja z gościem Wykład motywacyjny Jan Mela oraz dyskusja:
Dlaczego warto się angażować?
12:30-12:45 PRZERWA
12:45 – 14:30 Równoległe warsztaty:

1. Warsztat rozwojowy dla nauczycieli i koordynatorów wolontariatu.

2. Warsztat rozwojowy dla wolontariuszy.

14:30 ZAKOŃCZENIE

Zakończono zapisy na to wydarzenie

Skip to content