Organizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych