Talent Speed Dating

Metoda poznawania w ciekawy i innowacyjny sposób osób, dla których ważny jest wolontariat, odkrywanie talentów i rozwijanie potencjału oraz rozw

Continue Reading