Forum Organizacji Pozarządowych z Miasta Opola – Opole w rytmie NGO

21/10/2022 10:00 - 15:30
Centrum Dialogu Obywatelskiego - Sala Duża
Address: ul. Damrota 1 45-064 Opole

Organizator: OCWIP
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Opola
Finansowanie: Miasto Opole

10:00-10:30 – Powitanie, wstęp Powitanie, wstęp
10:30-10:45 – Obywatelskie Opole w liczbach
Przedstawienie informacji na temat liczby NGO w mieście Opolu, form współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi.
10:45-11:30 – Nasz głos – dialog, partycypacja, ciała doradcze
jako narzędzia włączania się w lokalne polityki
Włączanie się przedstawicieli NGO w lokalne polityki jest niezwykle istotne dla demokratycznego funkcjonowania społeczeństwa na poziomie lokalnym. Dlatego ważne jest, aby istniały narzędzia, które umożliwiają ludziom wyrażanie swojego głosu, partycypację w decyzjach oraz uczestnictwo w kształtowaniu polityki na swoim terenie. Wśród takich narzędzi warto wymienić dialog, partycypację oraz ciała doradcze. Dialog przyczynia się do budowania zaufania między władzami lokalnymi a NGO, a także jest źródłem cennych informacji dla podejmowania decyzji. Podczas wystąpienia poruszone zostaną kwestie dotycząca włączania się w dialog, ważności uczestniczenia w ciałach doradczych i ciałach dialogu. Zostanie również przedstawiona dobra praktyka współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami w zakresie działań na rzecz wsparcia NGO (praktyka z terenu województwa dolnośląskiego).

Waldemar Weihs – Fundacji „Merkury” w Wałbrzychu. Od 40 lat zaangażowany w działalność organizacji obywatelskich – animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw / koalicji / związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami, także moderator i superwizor. Inicjator i przez 13 lat prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Doświadczył pracy urzędowej pełniąc przez 2 lata funkcję pełnomocnika wojewody jeleniogórskiego ds. zapobiegania narkomanii, Zaangażowany w ciałach konsultacyjno-doradczych: Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji, członek prezydium w Konwencie Wojewódzkich RDPP.

11:30-12:00 – Wystąpienie „Rady pożytku nie tylko opiniują” Wystąpienie na temat działań i pracy Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przedstawiciel ORDPP
12:00-12:15 PRZERWA KAWOWA
12:15-13:15 – Rozmowy III sektora
“Silne opolskie NGO – czego potrzebują organizacje?”
Debata z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek Opolskich NGO oraz uczestników i uczestniczek Forum. Podczas debaty będziemy dyskutować na temat potrzeb i wyzwań jakie stoją przed organizacjami z terenu miasta Opola. Porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, aby jeszcze silniej działać.
Prowadzący: OCWIP
13:15-13:30 PRZERWA KAWOWA
13:30 – 15:00 Szkolenia:
1. Aspekty prawne NGO
2. Dobrostan – jak dbać o siebie w pracy społecznej
Równoległe spotkania szkoleniowe :
1. Aspekty prawne NGO – podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.: o aspektach prawnych dotyczących organizacji pozarządowych, obowiązkach sprawozdawczych, odpowiedzialności karanej osób działających w NGO, obowiązkowych dokumentach, jakie powinno posiadać NGO, Rejestrze Beneficjentów. Rzeczywistych, itp. Prowadzący: Waldemar Weihs
2. Dobrostan – jak dbać o siebie w pracy społecznej (podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie ma dbanie o własny dobrostan i jego wpływ na jakość pracy społecznej, jakie mamy narzędzia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przedstawienie znaczenia odpoczynku, relaksu i dobrego zarządzania czasem.
Prowadzący: Damian Dec Z wykształcenia politolog, z pasji – trener. Posiada Certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys, Certyfikat Szkoły Tutorów, aktualnie rozwija warsztat coachingowy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Absolwent Szkoły Facylitatorów Partnerstw Lokalnych, Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Specjalista Programu EURO-NGO. Współpracuje z Instytutem Millenials.
15:00 POCZĘSTUNEK

Zakończono zapisy na to wydarzenie

Skip to content